แกลเลอรี่

Image39.jpg
Image19-2.jpg
Image20.jpg
Image18-2.jpg
Image22-2.jpg
Image23.jpg
เพราะไม่อยากให้รสชาติแห่งภูมิปัญญานี้สูญหายไป
พันธกิจแน่วแน่ที่ต้องการสืบทอด ‘สูตรอาหาร’ ตำรับชาวบ้านที่ไม่เคยได้ถูกบันทึก   ด้วยการส่งต่อรสชาติจากความทรงจำที่ถ่ายทอดโดยคัมภีร์ที่ยังมีลมหายใจ
Image25-2.jpg
Image26.jpg
Image27.jpg
Image28.jpg
Image29-2.jpg
Image30.jpg
Image32-2.jpg
อาหารตํารับชุมชนบ้านรุน ความพิเศษของคน (ไม่) ธรรมดา
อีกหนึ่งมิติของรสชาติแบบอยุธยาที่ไม่ใช่ตำรับชาววัง แต่เป็นรสมือของคนต้นตํารับแท้ๆ
ส่งต่อรสชาติจากหัวใจแม่ครัวรุ่นแม่ ป้า ย่า ยาย ให้สนุกกับการบอกเล่ารสชาติตำรับชาวบ้านได้อย่างไม่รู้จบ
สุนทรียะแห่งรูปและรส ที่ให้ความหมายมากกว่าความอิ่มท้อง
นอกจากจะเป็นงานคราฟท์ชั้นเลิศและภูมิปัญญาโบราณที่ใช้ฝีมือเชิงช่างแล้ว   ยังรวมทั้งความวิริยะและอุตสาหะทั้งหมดถ่ายทอดผ่านภาชนะใส่อาหาร เพื่อให้ได้ผู้มาเยือนได้รับทั้งความอิ่มท้องและอิ่มใจ
Image35-2.jpg
Image36-2.jpg
Image37-2.jpg
Image38-2.jpg
Image39-2.jpg
Image40-2.jpg
พื้นที่แห่งชีวิตและความอิ่มเอมทางปัญญา
กลุ่มอาคารทรงสามเหลี่ยมจากบล็อกแก้วแทรกตัวอยู่ร่วมกับชุมชน เป็นหมุดหมายของการมีอยู่ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียวกับคนในพื้นที่
Image42.jpg
The Artisans Ayutthaya หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เมนู แกลเลอรี่ รางวัล ติดต่อเรา TH/EN
instagram facebook line